หน้าแรก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต-2
สงกรานต์
หัวเว็บ 3
หัวเว็บ 4
ระบบแก้ไขหนี้สินออนไลน์
ผอ.เขต
รอง 1
รอง 2
รอง 3
previous arrow
next arrow
การมีส่วนร่วม
ข่าวประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

การมีส่วนร่วม
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด

จดหมายข่าว

ข่าวรับสมัคร/กลุ่มบริหารงานบุคคล

infographic กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนะนำหน่วยงาน

ต้นทุนชุมชน สู่บูรณาการการเรียน เด็กได้ทั้งความรู้ และรู้จักชุมชน : โรงเรียนบ้านสบเมย

การมีส่วนร่วม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สื่อประชาสัมพันธ์ infographic

สถิติเข้าใช้งานเว็บ

Total Visitors
66414
1123
Visitors Today
124
Live visitors
ออกแบบโดย dsite.in.th