การขับเคลื่อนจริยธรรม Do and Don’t

28 กรกฎาคม (1)
28 กรกฎาคม - Copy (1)
01
02
ผู้บริหาร
หัวเว็บ 3
ระบบแก้ไขหนี้สินออนไลน์
28-กรกฎาคม-1-scaled

คำสั่งและประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Do’s and Don’ts แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th