การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี่ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ ผอ.โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอุทัย ขจรงามยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง อ.แม่ลาน้อยพร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจครูและนักเรียนใน

ออกแบบโดย dsite.in.th