ประชุมติดตามการก้าวหน้า การดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting

                 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผองสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมติดตามการก้าวหน้า การดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามการก้าวหน้า การดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข พร้อมทั้งดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องน้ำสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมกระพี่จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th