การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
—————————————————————————————
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ๋องสอน เขต 2 นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้ การขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีสุข ให้รักษาคุณภาพไว้ต่อเนื่อง , การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต : ทักษะชีวิต , การส่งเสริมสถานศึกษาปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน , การจัดสรรงบภัยพิบัติ,วาตภัย จำนวนงบประมาณ 30 ล้าน คาดว่าจะจัดสรรภายในเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมเอื้อง แซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th