ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมทั้ง เยี่ยมโรงเรียน ฯ

ติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมทั้ง เยี่ยมโรงเรียน ฯ
————————————————————————–
วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมการติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมทั้ง เยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมชมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และรับโครงการจากโรงเรียนที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ จาก THAILAND HILLTRIBE EDUCATION PROJECT (HTEP.) ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ออกแบบโดย dsite.in.th