วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย
หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน/ หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด/ หน่วยลูกเสือสำรองและกองลูกเสือ ๔ ประเภท ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒/ กองลูกเสือสำรองสังกัดโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ/ กองลูกเสือสามัญสังกัดโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์/ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”/ กองลูกเสือวิสามัญสังกัดวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในการนี้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาท ให้พี่น้องลูกเสือทั้งหลาย โปรดจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่น การที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่ง นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป ซึ่งควรจะดำรงไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติ สถาบันดังกล่าวก็คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 21 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 17 โรง / โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 2 โรง/ โรงเรียนสังกัด สพม.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โรง และสังกัดอาชีวะ จำนวน 1 โรง ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

ออกแบบโดย dsite.in.th