การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ออกแบบโดย dsite.in.th