สัมผัสวิถีเกษตร ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนเผ่า “ไร่หมุนเวียน”

วันนี้เวลา 10.30 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนไปสัมผัสวิถีเกษตร ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนเผ่า “ไร่หมุนเวียน”
ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นช่วงที่เริ่มทำการปลูกข้าวไร่ โดยการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในหลุมแล้วจะทำการเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนต่อไป
ออกแบบโดย dsite.in.th