โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2567 ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาพ่นยากันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยเน้นห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องประชุม ที่นักเรียนและครูได้ใช้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียงที่ใส่ใจและดูแลชุมชนเป็นอย่างดีครับ

 

ออกแบบโดย dsite.in.th