การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
——————————————————————————————————-
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธาน การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th