การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2567

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2567
……………………………………………………………………………………………………….
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th