ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

 1. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 4. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
 5. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
 6. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
 7. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
 8. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
 9. กลุ่มวิชาเอกศิลปะศึกษา
 10. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 11. กลุ่มวิชาเอกเกษตร
 12. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม
 13. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
 14. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
 15. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

ออกแบบโดย dsite.in.th