16 พ.ค.  
11 ก.พ.  
06 ม.ค.  
31 ธ.ค.  
29 ธ.ค.  
26 ธ.ค.  
26 ธ.ค.  
20 ธ.ค.  
18 ธ.ค.  
13 ธ.ค.  
26 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2559
26 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2559
26 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2559
26 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2559
08 ก.พ.   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559
13 พ.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
08 พ.ย.   สรุปยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (มาตรา 50) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
03 พ.ย.   การขอรับพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ ประจำปี 2559
03 พ.ย.   การขอรับพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ ประจำปี 2559
03 พ.ย.   ประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558
03 พ.ย.   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558
03 พ.ย.   ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
01 พ.ย.   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 ตุลาคม   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
29 ตุลาคม   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
22 ตุลาคม   ประกาศยกเลิก และประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
19 ตุลาคม   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน "ครูผู้ช่วย" สังกัด สพป แม่ฮ่องสอน เขต 2
25 ก.ย.   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
25 ก.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
25 ก.ย.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
25 ก.ย.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
25 ก.ย.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
11 ก.ย.   มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
10 ก.ย.   แก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (รายละเอียดวิชาเอก)
07 ก.ย.   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
20 ส.ค.   แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
04 ส.ค.   การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
04 ส.ค.   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอเลื่อนรายงานตัวครูผู้ช่วย จาก 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558
04 ส.ค.   เลื่อนการรายตามที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เรียกรายงานตัวครูผู้ช่วย ให้มารายงานตัวในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นั้น เนื่องจาก สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการรายงานตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งฯ เป็นวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 นอกนั้นคงเดิมค่ะ..
27 ก.ค.   มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
27 ก.ค.   ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
24 ก.ค.   ข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2558
24 ก.ค.   ขอมอบหนังสือภาพเล่าพระพุทธประวัติและดีวีดีการ์ตูนแอนนิเมชั้น พุทธศาสดา
24 ก.ค.   การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1-15 สิงหาคม 2558)
23 ก.ค.   แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามเอกสารดังแนบ ให้นำวุฒิบัตรผ่านการอบรมครูผู้ช่วย ที่ สพฐ.จัดอบรม ส่งมาที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน เพื่อประกอบการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1
22 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
22 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
14 ก.ค.   การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันพระเทพฯ)
13 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
10 ก.ค.   การพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
10 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพฯ)
08 ก.ค.   ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
07 ก.ค.   ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
03 ก.ค.   ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกให้เป็นครูพี่เลี้ยง
27 มิ.ย.   ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
25 มิ.ย.   ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
25 มิ.ย.   รายชื่อผู้ที่ต้องสำเนาสัญญาจ้าง เพื่อนับประสบการณ์สอนในการขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
23 มิ.ย.   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยปางผาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
18 มิ.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
16 มิ.ย.   ขยายเวลาส่งผลงานหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 วันนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
09 มิ.ย.   ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง
22 พ.ค.   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
21 พ.ค.   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
29 เม.ย.   แจ้งเลื่อนการอบรมและขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ
09 เม.ย.   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
09 เม.ย.   โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
09 เม.ย.   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 เม.ย.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปีการศึกษา 2558
03 เม.ย.   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
20 มี.ค.   แจ้งกำหนดการพิธีรับมอบเครื่องราชย์ ฯ
16 มี.ค.   ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
12 มี.ค.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2558
12 มี.ค.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย ย่อ ศธ ประจำปีพุทธศักราช 2558
12 มี.ค.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
05 มี.ค.   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
04 มี.ค.   การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
27 ก.พ.   เพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (เฉพาะราย)
27 ก.พ.   เพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (เฉพาะราย)
27 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
25 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
23 ก.พ.   เชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.มส. 2 ที่มีชื่อในคำสั่งเข้าร่วมประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
20 ก.พ.   ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128
16 ก.พ.   บัญชีงบหน้าและแบบเสนอประวัติและผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัด สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
13 ก.พ.   การรับพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)
13 ก.พ.   การรับพระทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
06 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มทั่วไปและประสบการณ์)
23 ม.ค.   โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชนหลักสูตรครูสอนวิชาการสหกรณ์ในโรเงรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
23 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
13 ม.ค.   ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558
29 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังแนบ)
29 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 (รายละเอียดดังแนบ)
23 ธ.ค.   การคัดเลือกข้าราชการครูดีเด่น ประจำปี 2557
23 ธ.ค.   การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2557
08 ธ.ค.   โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัยหาหนี้สินข้าราชการครู (ผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ 2558
08 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ 2558
27 พ.ย.   การประกาศเกียรติคุณครุภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พุทธศักราช 2557
25 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
25 พ.ย.   ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
25 พ.ย.   ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
21 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
21 พ.ย.   ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเหนือ)
20 พ.ย.   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
20 พ.ย.   ((แก้ไข))ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 พ.ย.
20 พ.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
10 พ.ย.   การขอเครื่องราชย์ ฯ ประจำปี พ.ศ.2558
10 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 ปีที่ 4
06 พ.ย.   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
04 พ.ย.   รายงานด่วน เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานจีดหาและติดตั้งอุปกรณ์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
21 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8
14 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
14 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
07 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3
07 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3
02 ตุลาคม   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
01 ตุลาคม   โครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือเรียนตามเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าอ้างอิง
19 ก.ย.   เรื่อง ห้ามไม่ให้ข้าราชการขึ้นป้ายติดรูปภาพบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การแสดงความยินดี และการต้อนรับตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19 ก.ย.   แจ้งการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนระบบงานสารบรรณ
16 ก.ย.   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ปี 2558
08 ก.ย.   ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
07 ก.ย.   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3688 เรื่อง ขอให้เขตพื้นที่ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 ก.ย.   ด่วนที่สุด เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
02 ก.ย.   แจ้งการจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดดังแนบ)
31 ส.ค.   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
30 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แจ้งให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
30 ส.ค.   ประกาศสถานที่เลือกตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
30 ส.ค.   ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
30 ส.ค.   ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
30 ส.ค.   ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 ส.ค.   การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
27 ส.ค.   ประกาศโรงเรียนบ้านสุดห้วยนา "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน"
25 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียดในประกาศ
25 ส.ค.   โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างชั่วคราวสู่มืออาชีพ(หลักสูตรไฟฟ้าเบื้องต้น) ประจำปี 2557
25 ส.ค.   การจัดงานผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
25 ส.ค.   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหางบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนบน
25 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้สานฝันโครงการสมเด็จประเทพฯ)
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
21 ส.ค.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
21 ส.ค.   ให้ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ต.ค.2557) ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (รายละเอียดดังแนบ)
21 ส.ค.   ประกาศผลสอบครูจ้างสอน (โครงการสานฝันพระเทพฯ)
21 ส.ค.   ประการรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
20 ส.ค.   ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าอบรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค.   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้กับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
18 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
15 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส.2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายฯ
15 ส.ค.   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ(ป.ม.) เพิ่มเติม หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ส่งเรื่องมายัง สพป.มส2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
14 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส,2 เรื่องการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส,2 เรื่องการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส,2 เรื่องการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส,2 เรื่องการรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 ส.ค.   ประกาศ สพป.มส,2 1เรื่องการกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
09 ส.ค.   แจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาด้านวิชาการ ประจำปี 2557
08 ส.ค.   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
04 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
04 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
04 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
01 ส.ค.   ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ
01 ส.ค.   แจ้งส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี 2557
31 ก.ค.   ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการปีการศึกษา 2557
31 ก.ค.   การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
30 ก.ค.   แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
29 ก.ค.   ประกาศ สพป.มส.2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันพระเทพฯ) กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน
29 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาปลูกป่า 88 ล้านกล้า
25 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
25 ก.ค.   การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ
25 ก.ค.   การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ
25 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
25 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
23 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์ การกรอกข้อมูลในแบบคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2558
23 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ ขอต่ออายุใบอนุญาต ฯลฯ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2557 ณ ห้องอำนวยการ สพป.มส.2
21 ก.ค.   การขอยืม กคศ.16 และแบบฟอร์มมอบฉันทะ
18 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์เงื่อนไข หลักเกณฑ์ โครงการสวัสดิ์การเงินกู้ ช.พ.ค.
18 มิ.ย.   รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 57) ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย.   แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 มิ.ย.   โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2 )
13 มิ.ย.   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานวินัยและนิติกร
13 มิ.ย.   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานวินัยและนิติกร
13 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
13 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
12 มิ.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
11 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
03 มิ.ย.   การสรรหาผู้อำนวยการคุรุสภาจังหวัด http://www.ksp.or.th/
03 มิ.ย.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
03 มิ.ย.   ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
03 มิ.ย.   ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
29 พ.ค.   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
28 พ.ค.   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ได้กำหนดวันอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
28 พ.ค.   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ได้กำหนดวันอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
28 พ.ค.   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ในวันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557
26 พ.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนฯ
22 พ.ค.   ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน
15 พ.ค.   แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
15 พ.ค.   แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
14 พ.ค.   ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557
08 พ.ค.   ประกาศ คสพท.มส.2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
08 พ.ค.   ประกาศ คสพท.มส.2 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
07 พ.ค.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
01 พ.ค.   รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
01 พ.ค.   รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
29 เม.ย.   ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา ๑ ครูต้นแบบ และ ๑ นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์"
28 เม.ย.   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557
21 เม.ย.   ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว "ปี๋ใหม่เมือง"
17 เม.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ (เพิ่มเติม)
16 เม.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
11 เม.ย.   การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , และ ป.ช.) ประจำปี 2556
08 เม.ย.   ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต/เรียกร้องรับเงินการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
03 เม.ย.   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ ฯ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
31 มี.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่น ๑๒๗
27 มี.ค.   ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
27 มี.ค.   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
13 มี.ค.   (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สังกัด สพป.มส.๒ (ฉบับที่ ๒)
12 มี.ค.   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2557
28 ก.พ.   เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นของบุคลากรทางอื่น 38ค(2)
27 ก.พ.   ข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบดังกล่าว ให้มาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วนที่สุดด้วยค่ะ
26 ก.พ.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของท่านได้ที่หน่วยเลือกตั้ง หรือที่เว็บไซต์ www.mhs2.go.th
26 ก.พ.   แจ้งเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ)
25 ก.พ.   การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
25 ก.พ.   การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเิชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.2557
24 ก.พ.   ขอความกรุณาให้ ประธานศูนย์เครือข่าย คัดเลือกครูที่จะเป็นผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรม ในวันที่ 28 ก.พ.2557 ให้ส่งรายชื่อที่กลุ่มอำนวยการ โดยด่วน
24 ก.พ.   ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามแนบ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยด่วนที่สุดภายในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (หากท่านใดไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในการขอรับพระราชทานเครื่องราชย์ฯในครั้งนี้
20 ก.พ.   การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
20 ก.พ.   การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
20 ก.พ.   การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
20 ก.พ.   ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
14 ก.พ.   การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
14 ก.พ.   แจ้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
14 ก.พ.   กำหนดสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
14 ก.พ.   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสบเมย
14 ก.พ.   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ลาน้อย
14 ก.พ.   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่สะเรียง
12 ก.พ.   แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการตรวจพิเศษ
11 ก.พ.   การขอยืมทะเบียนประวัติข้าราชการ
10 ก.พ.   เรื่อง สำรวจความต้องการการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2557
07 ก.พ.   โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำสู่มืออาชีพ (หลักสูตรไฟฟ้าเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๕๗
03 ก.พ.   ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
31 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา)
30 ม.ค.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
30 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
28 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและการประชุมวิชาการ
28 ม.ค.   ย้ายสถานที่รับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้ง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
28 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
24 ม.ค.   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C. สามัญ )
23 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
21 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์ผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
15 ม.ค.   รายชื่อผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา เพื่อขึ้นรับรางวัลในงานวันครูของแต่ละอำเภอ
15 ม.ค.   ขอเชิญร่วมงานวันครูครั้งที่ 58 ประจำปี 2557
13 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
13 ม.ค.   ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
10 ม.ค.   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู อ.แม่สะเรียง ประจำปี 2557 และขอเชิญประชุมวันที่ 13 ม.ค. 57 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง
08 ม.ค.   ประการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
24 ธ.ค.   ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก การจัดแสดงกายกรรมแชมป์โลก
18 ธ.ค.   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีสมัชชาการศึกษา "ครูสอนดี" ครูดีเด่นคุรุสภา
16 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗
16 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
11 ธ.ค.   ประชาสัมพัันธ์การสอบวิชาการนานาชาติของเด็กนักเรียน 2557 รับสมัครออนไลน์(www.obecimso.net) ตั่งแต่บัดนี้ จนถึง 25ธ.ค.56 นี้ ติดต่อขอรับ Username และPassword ได้ที่ กลุ่มนิเทศฯสพป.มส.2
06 ธ.ค.   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติปี 2557
03 ธ.ค.   ประชาสัมพันธ์รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท
02 ธ.ค.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เรื่องสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
29 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
28 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูเชี่ยวชาญและหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
27 พ.ย.   การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
26 พ.ย.   บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
25 พ.ย.   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย เชิญร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายหอประชุมศรีสังวาลย์ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 4 ธ.ค.56
25 พ.ย.   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอสบเมยทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในการเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อ.สบเมย จ.แม่อ่องสอน ในวันที่ 4 ธ.ค.56
25 พ.ย.   ประกาศรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 (ตัดเฉพาะ สพป.มส.2 แก้ไข)
25 พ.ย.   การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
22 พ.ย.   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงกายกรรม เป็นวันที่ 27 พ.ย. 56 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น
22 พ.ย.   สพป.มส 2 เรียกรายงานตัวครูบรรจุใหม่จำนวน 33 อัตรา โดยให้รายงานตัวในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (รายละเอียดดังแนบ)
22 พ.ย.   เปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนที่ใช้เรียกบรรจุแต่งตั้ง วิชาเอกปฐมวัย ๑ โรงเรียน
20 พ.ย.   บัญชีรายละเอียดการรับย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 - 15 สิงหาคม 2556)
20 พ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี ๒๕๕๗
20 พ.ย.   ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
19 พ.ย.   ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่น
19 พ.ย.   ประกาศอนุกรรมการจัดประกวดวาดภาพวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
18 พ.ย.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
13 พ.ย.   คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ที่ ๖๔๔ / ๒๕๕๖ เรื่อง การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
08 พ.ย.   แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี ๒๕๕๗
08 พ.ย.   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมบัวตอง เวลา 13.00 น. (ตามคำสั่งดังแนบ)
08 พ.ย.   ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06 พ.ย.   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชาน คณาจารย์ นิสิตนักศึกาา นักเรียนและบุคลากรทุกระดับ เข้าชมงาน ทรัพยากรไทย นำสิ่งที่ดีสู่ตาโลก วันที่ 21 ธ.ค.56
06 พ.ย.   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป้นครูพี่เลี้ยงโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรุ้ของคนวัยเรียนนอกโีรงเรียน(สานฝันพระเทพฯ)
04 พ.ย.   ประกาสสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ เรื่องการคัดเลือกผุ้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
29 ตุลาคม   การจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงค์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 90 ปี แห่งการสิ้นพระชนมื
29 ตุลาคม   ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"และขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์นิสิตและพระภิกษุอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเวลา 7 เดือน
22 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบ๑ (เพิ่มเติม)
16 ตุลาคม   ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย
15 ตุลาคม   รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นครูพี่เลี้ยง โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพ)
15 ตุลาคม   รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้เป็นครูพี่เลี้ยง โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพ)
10 ตุลาคม   ขอความร่วมมือจัดส่งสำเนาวุฒิบัตรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
08 ตุลาคม   ประกาศผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
04 ตุลาคม   ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 ก.ย.   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
23 ก.ย.   แจ้งผู้ที่อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2556 ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่งชุดขาวมาในวันอบรมด้วยค่ะ
20 ก.ย.   การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
20 ก.ย.   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
18 ก.ย.   เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2556 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 ก.ย.2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
13 ก.ย.   ประชาสัมพันธ์"โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา"รุ่นที่ ๕
13 ก.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เรื่อง "โอเน็ตพัฒนา ซึ้งค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
11 ก.ย.   ด่วนที่สุด เชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพป.มส.2 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
11 ก.ย.   เชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพป.มส.2 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
04 ก.ย.   ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือโครงการโพธิสัตย์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2556
04 ก.ย.   ประชาสัมพันธ์การขอสนับสนุนการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยโรงเรียนทั่วประเทศ
04 ก.ย.   แจ้งผลการคัดเลือกโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๗
03 ก.ย.   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกวินรัตน์ สิริชาติ เรื่องเกษตรกรน้อยตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
02 ก.ย.   ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
02 ก.ย.   ประชาสัมพันธ์ การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
29 ส.ค.   ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒
28 ส.ค.   ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา
28 ส.ค.   การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
28 ส.ค.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
26 ส.ค.   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
26 ส.ค.   แจ้งเข้าอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
25 ส.ค.   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเครอะบอ
25 ส.ค.   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเครอะบอ
22 ส.ค.   การรับสมัครสมาชิก ชพค.และชพส. กรณีพิเศษ
22 ส.ค.   การรับสมัครสมาชิก ชพค.และชพส. กรณีพิเศษ
22 ส.ค.   การรับสมัครสมาชิก ชพค.และชพส. กรณีพิเศษ
22 ส.ค.   การรับสมัครสมาชิก ชพค.และชพส. กรณีพิเศษ
22 ส.ค.   การรับสมัครสมาชิก ชพค.และชพส. กรณีพิเศษ
21 ส.ค.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่แจ้งป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานภายใน สพป.มส.2
20 ส.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยวอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
16 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยวอก ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่อุมดาเหนือ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านโพซอ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ออก ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่แคะ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
14 ส.ค.   โรงเรียนกลอเซโล ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
13 ส.ค.   โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (รายละเอียดที่นี่)
13 ส.ค.   การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2556 (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 อัตรา โดยให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส เขต 2)
12 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12 ส.ค.   แจ้งการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
09 ส.ค.   ประกาศผลสอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
08 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
08 ส.ค.   ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ
08 ส.ค.   โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ผู้สอน (รายละเอียดที่นี่)
05 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ลิด ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
05 ส.ค.   โรงเรียนบ้านเครอะบอ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)
05 ส.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน รับสมัครพนักงานราชการ
05 ส.ค.   ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2556
02 ส.ค.   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางกการศึกษา ประจำปี 2556
31 ก.ค.   ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
31 ก.ค.   ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยวอก เรื่องการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
30 ก.ค.   ขอเชิญประชุมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
30 ก.ค.   กำหนดการกรอกคำร้องสำนักงานพื้นที่พิเศษ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านบุญเลอ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านเครอะบอ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านกองก๋อย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนกลอเซโล รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
26 ก.ค.   โรงเรียนบ้านห้วยวอก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
26 ก.ค.   รายชื่อ กำหนดการและสถานที่ Coaching & Mentoring ครั้งที่ 3
26 ก.ค.   สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
25 ก.ค.   ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนากรเมือง ประจำปี ๒๕๕๖
25 ก.ค.   สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้บริการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
25 ก.ค.   โรงเรียนบ้านกลอเซโลประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
25 ก.ค.   โรงเรียนบ้านเครอะบอ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
24 ก.ค.   กำหนดการและรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Coaching & Mentoring ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
19 ก.ค.   ขยายเวลาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556
18 ก.ค.   เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม Coaching & Mentoring ครั้งที่ 3 วันที่ 27-28 กรกกาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (รายชื่อดังแนบ)
17 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๗
16 ก.ค.   เชิญครูที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนา
12 ก.ค.   ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
12 ก.ค.   แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
12 ก.ค.   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น
12 ก.ค.   การเปิดให้บริการในวันหยุดราชการขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
05 ก.ค.   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
05 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
03 ก.ค.   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
01 ก.ค.   สรุปการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556)
29 มิ.ย.   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
28 มิ.ย.   การเรียกบรรจุครูผู้ช่วยแทนตำแหน่งว่างที่สละสิทธิ์ ฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง รายงานตัววันที่ 12 กรกฎาคม 2556
27 มิ.ย.   รายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมจำแนกตามสาระการเรียนรู้ ตามแนว Browser in Service ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.มส 2
24 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๗
24 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๖
20 มิ.ย.   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
20 มิ.ย.   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2