ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดัวกล่าว ...
สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รกท.ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย