ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

Slide 2
Slide 1
- แผนที่สนามสอบ
- รายชื่อที่พักในอำเภอแม่สะเรียง
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็กสภาพรถ พร้อมตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อม .แจกน้ำดื่ม กาแฟ และตั้งจุ สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็กสภาพรถ พร้อมตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ พร้อม .แจกน้ำดื่ม กาแฟ และตั้งจุ
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ ร่วมกิจกรรมฯ อำเภอแม่สะเรียง นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง นางเรณู รัตนเจริญมิตร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ...
สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒  พร้อมคณะ  ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557 สพป.มส.๒ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ วัดศรีบุญเรือง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556