ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.มส. 2 ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะได้เดินทางไปประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง และโรงเรียนบ้านแม่ละ ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยทาง สพป.มส. 2 ได้นำเสนอภาพการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.มส. 2 ซึ่งได้รับค...
สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ  แสนวิจิตร  รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.มส. 2 โดย ท่านรองจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ. สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 นำคณะโดยท่าน ผู้อำนวยการ วิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 3 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของให้กับน้องๆที่ขาดแคลนและยากไร้ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้เครือข่ายศูนย์ก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย สารสนเทศทางการศึกษา สพป.มส.2