ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
สพป.มส.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัย" ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีนายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว ...
สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557
สพป.มส. 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนาฎศิลป์ประถมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ดัวกล่าว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย