ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ร.ร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
สพป.มส. 2  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การเสริมศักยภาพบุคลากร" สังกัด สพป.มส.2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 ณ หาดหินงามรีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สพป.มส. 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การเสริมศักยภาพบุคลากร" สังกัด สพป.มส.2 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในสำนักงาน ให้มีความรู้ทุกๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทางวิชาการ

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2557 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย สารสนเทศทางการศึกษา สพป.มส.2