ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่  21 -  23 กันยายน  2557 สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2557
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.มส. 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของคณะฯจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2557 โดยมีท่านนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าวพร้อมด้วยท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ท่านจรูญ แสนวิจิตร ร...
สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว
สพป.มส. เขต 2 จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต สำหรับครู ป.3 อ.สบเมย ได้รับเกียรติจาก ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ดัวกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย