ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรียง สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรียง
สพป.มส.2 นำโดย นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รกท.ผอ.สพป.มส.2 ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2557 และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธร แม่สะเรีย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
พวกเราชาว สพป.มส.2 ขอแสดงความยินดีกับท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านทวนทอง ศรีสวัสดิ์ และส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่สะเรียง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย สารสนเทศทางการศึกษา สพป.มส.2