ความเคลื่อนไหว สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วางหรีดเคารพศพ ครูทองเพียร  บุญทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วางหรีดเคารพศพ ครูทองเพียร บุญทิพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจันทร์ วังกัลยา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เป็นตัวแทนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วางหรีดเคารพศพ ครูทองเพียร บุญทิพย์ ครู คศ.1...
สพป.มส.๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.มส.๒ นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รกท.ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สพป.มส.๒ ร่วมณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โดยมี นายอำเภอแม่สะเรียง นายเล็ก ศรีเรือง เป็นประธาน ในพิธีฯ ดังกล่าว...

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ คู่มืิอการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.
การจัดการระบบควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 งานศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายงานผลการดำเนินงานระจำปีงบประมาณ 2556 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ One Tablet Per Child ประจำปีงบประมาณ 2556
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557 แนวทางป้องกันอุทกภัย