ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ชม.๔ ณ หอประชุมประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.ชม.๔ ณ หอประชุมประชุมบัวตอง สพป.มส.๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘