ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.มส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.มส.๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน