ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง

สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.๒ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง