ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ กลุ่มอำนวยการ สพป.มส.๒ ตรวจเยี่ยมและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส.๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘