ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมงานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้

สพป.มส.๒ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน