ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง

สพป.มส.๒ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.มส.๒ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน