ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ

สพป.มส.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มส.๒ จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.มส.๒