ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ จัดโครงการอบรมหลักสูตรปรับปรุงทะเบียนประวัติและการรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ ท่านวุฒพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรปรับปรุงทะเบียนประวัติและการรับรองทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘