ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ร่วมงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ นายยนต์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘