ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.๒ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘