ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big-Cleaning Day)ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big-Cleaning Day) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.มส.๒ ร่วมทำกิจกรรม ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘