ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘