ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน BBLณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม และติดตามโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน BBL ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘