ข่าวล่าสุด

สพป.มส.๒ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ นายจรูญ  แสนวิจิตร  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ และบุคลากรของ สพป.มส.๒ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณ สพป.มส.๒ เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘