ข่าวล่าสุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัยตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ สวนเพชรแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพักนอน โดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัยตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ สวนเพชรแก้ว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว