ข่าวล่าสุด

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าพบผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เพื่อพบปะ พูดคุย และรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา