ข่าวล่าสุด

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายวุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL)  ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู พร้อมฝึกปฏิบัติตามอย่างตั้งใจและสนุกสนานเป็นอย่างมาก