ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานพิธี การจัดทำ MOU ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อน โครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”