ข่าวล่าสุด

สพป.มส. 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมศักยภาพบุคลากร” สังกัด สพป.มส.2 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในสำนักงาน ให้มีความรู้ทุกๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 ณ หาดหินงามรีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน