ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มส.2 ครั้งที่ 1/2558