ข่าวล่าสุด

ท่านผู้อำนวยการวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผุ้แทน สพฐ.มอบเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญและบรรเทาความเดือดร้อน ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2