ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 2 มีนาคม 2558