ข่าวล่าสุด

ท่านผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ในการสอบฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ณ โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพ ที่ 193 ในวันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ผู้แทน สพฐ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อกคศ. นางสาวธนาภรณ์ ดวงผ่อง นายยนต์ ชัยชนะ ผู้แทน 38 ค(2)ร่วมดูแลความเรียบร้อยในการสอบครั้ง