ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ทีมบริหารฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สพป.มส. 2 ให้การต้อนรับ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดน “ การสร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่สูง – โรงเรียนล่องแพวิทยาคม “ , “ หอพักและงานอาชีพ – โรงเรียนบ้านนาดอย ” และ “ การจัดการเรียนการสอนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม – โรงเรียนล่องแพวิทยา (สาขาบ้านอุมโล๊ะ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558