ข่าวล่าสุด

คณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ. หลังจากนิเทศเสร็จได้เข้าพบท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2 และมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผอ.วุฒิพล และท่านวุฒิพล ผอ.สพป.มส.2 ได้มอบสมุดบันทึก สพป.มส. 2 ให้แก่ทางคณะนิเทศติดตามงานทวิภาษาของ สพฐ.ทุกท่าน ในวันที่ 6 ก.พ. 2558 ณ สพป.มส.2