ข่าวล่าสุด

ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. สพป.มส. 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2558

ในวันที่  19 มกราคม 2558  เวลา 09.30 น. สพป.มส. 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  ครั้งที่  1/2558