ข่าวล่าสุด

ท่านผอ. วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการบุคลากร สพป.มส. 2 ร่วมพิธีเปิดผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)

ท่านผอ. วุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 พร้อมข้าราชการบุคลากร สพป.มส. 2 ร่วมพิธีเปิดผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)