ข่าวล่าสุด

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

ในวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558 ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีท่านชูชาติ ทรัพย์มาก,ท่านนิธิศ ภู่ชัย, ท่านสุนีย์ สิทธิธนะ ซึ่งได้มาตรวจติดตาม มาตฐานเขต ของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2