ข่าวล่าสุด

สพป.มส.2 จัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายใน สังกัด สพป.มส. 2

ท่านวุฒิพล  ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการและบุคลากรภายใน สังกัด สพป.มส. 2  โดยมีข้าราชการ บุคลากรในสังกัด  สพป.มส. 2 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน