ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่สวด และโรงเรียนบ้านแม่เงา  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  นักเรียน  เป็นอย่างดี