ข่าวล่าสุด

สายสัมพันธ์. UNDO ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก. กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส. 2

สายสัมพันธ์UNDO ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก. กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2594 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สพป.มส. 2