ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยม รร.ห้วยผึ้งใหม่และร่วมงานปีใหม่ม้ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยม โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่และร่วมงานปีใหม่ม้ง  ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย