ข่าวล่าสุด

ท่าน ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจักการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน” ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.

ท่าน ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจักการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน”  ณ โรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท  แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.