ข่าวล่าสุด

ผอ.วุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.2. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ณ ห้องประชุม ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยกลุ่มนโยบายและแผน

ผอ.วุฒิพล  ฉนำกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ณ ห้องประชุม ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.มส. 2