ข่าวล่าสุด

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครบรอบ 107 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น.

ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส. 2 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ครบรอบ 107 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เวลา 09.00 น.  โดยได้รับการต้อนรับ

จากท่าน จำลอง  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  และคณะครู  นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารเป็นอย่างดี